Víťazi Západoslovenského pohára

By Peter Hnyk, 21. októbra 2015

Ema Slivková, Tibor Ďurček, Nina Chudá, Dávid Melichárek, Timea Tkáčová – na foto

medzi víťazmi boli aj Eliška Pidychová a Dominik Buday