Majstrovstvá ZsZK mládeže do 11 rokov a 4.kolo Pohára

By Peter Hnyk, 18. apríla 2016

16.4.2016 Močenok

Adam Buday 3. miesto – kumite mladší dorastenci 12-13 rokov do 55kg

Karolína Caňová 3. miesto – kumite mladšie dorastenky 12-13 rokov nad 50kg

Nina Chudá 1. miesto – kumite juniorky 16-17 rokov nad 59kg

Matej Chymo 3. miesto – kumite mladší žiaci 8-9 rokov nad 32kg

Filip Jašík 3. miesto – kumite mladší dorastenci 12-13 rokov nad 55kg

Terézia Matušková 2. miesto – kumite mladšie dorastenky 12-13 rokov do 50kg

Dávid Melichárek 2. miesto – kumite starší žiaci 10-11 rokov nad 40kg a

3. miesto kata starší žiaci 10-11 rokov začiatočníci

Zuzana Mišovýchová 1. miesto – kumite mladšie žiačky 8-9 rokov do 27kg a

2. miesto – kata mladšie žiačky 8-9 rokov začiatočníčky

Martin Pápay 2. miesto – kumite mladší dorastenci 12-13 rokov do 55kg

Laura Pidychová 1. miesto – kumite mladšie dorastenky 12-13 rokov nad 50kg

Juliette Slivková 1. miesto – kumite mladšie žiačky 8-9 rokov do 32kg

Nina Špániková 3. miesto – kumite mladšie žiačky 8-9 rokov do 27kg

Timea Tkáčová 1. miesto – kumite staršie žiačky 10-11 rokov do 35kg

apríl 116

Terézia Matušková 2. m.

apríl 094

Dávid Melichárek

apríl 113

Filip Jašík 2. m.

apríl 114

Nina Chudá 1. m.

apríl 059

Zuzana Mišovýchová 2. m.

apríl 061

Dávid Melichárek 3. m.

apríl 112

Laura Pidychová 1. m. a Karolína Caňová 3. m.