Členské poplatky

By Peter Hnyk, 20. októbra 2020

Vzhľadom na nové opatrenia vlády SR, kvôli ktorým sa nemôžeme stretávať, vás prosím o uhradenie členského poplatku (tí ktorí nemajú zaplatené) tak ako sme boli dohodnutí t.j. do konca októbra. Čiastku 80 EUR je potrebné uhradiť na číslo klubového účtu SK86 5200 0000 0000 0814 1852 do poznámky napíšte meno a priezvisko žiaka. Táto suma platí za obdobie 11/12 2020 a 1/2 2021.